Dâu Tây Đà Lạt

Dâu Tây Đà Lạt

Truyền thuyết kể rằng, trong 10 người đi Đà Lạt thì 11 người đã từng ăn loại quả này rồi 🍓🍓Chưa hết còn mua mang về nhà nữa 😂 👉 Không tin thì…