Nhất Tự Sơn - Phú Yên

Nhất Tự Sơn – Nơi có con đường đi bộ trên biển độc đáo ở Phú Yên

Nhất Tự Sơn là hòn đảo đẹp nhất nơi xứ Nẫu trữ tình Phú Yên.