Thưởng ngoạn Vịnh Hạ Long bằng thuỷ phi cơ

💥𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝟔𝟎% cho 20 khách hàng đầu tiên💥Combo Thuỷ Phi Cơ: 𝟏.𝟗𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 💥Khai trương: 𝟔/𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐕𝐔̣ 𝐁𝐀𝐎 𝐆𝐎̂̀𝐌:🔹01 đêm khách sạn Mường Thanh 5* tại Hạ Long🔹01…