Bình Liêu - Quảng Ninh

Sống lưng khủng long tại Bình Liêu

Bình Liêu là một huyện vùng núi nghèo phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh; phía bắc giáp với huyện Ninh Minh, thành phố Sùng Tả và khu Phòng Thành, thành…